החוק בישראל מתיר גם לגברים לצאת לחופשת לידה. מהן בדיוק הזכויות של האבות הטריים, איך מממשים אותן, ומהם ההבדלים בינן לבין זכויות הנשים.

אבא בחופשת לידה
תמונה - IStockPhoto

רבים מאתנו אינם מודעים לכך, כי לא רק אשה זכאית לדמי לידה, אלא גם בן זוגה או לחלופין בת זוגה. החוק בישראל הפך במרוצת השנים לליבראלי מאוד בנושא זה, אך העדר המודעות מונע מאנשים רבים לממש את הזכות החוקית שלהם.
במטרה להבין את הנושא לעומקו, פנינו לרו"ח שוקי מיניביצקי, שותף בכיר ב"שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון" ויו"ר ועדת ביטוח לאומי בלהב, לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, כדי לשמוע את הפרטים הקטנים והחשובים בנושא זה.

קודם כל האימא
"דמי לידה משולמים לאישה למשך תקופה של 14 שבועות. זאת, במידה והיולדת הייתה מבוטחת בתקופה שלא תפחת מ-10 חודשים מתוך 14 חודשים שלפני היום שבו הפסיקה את עבודתה במהלך ההריון. במקרה בו מדובר ביולדת אשר הייתה מבוטחת במשך 6 חודשים בלבד מתוך 14 החודשים כאמור לעיל, היא תהא זכאית למחצית מדמי הלידה בלבד".
דמי הלידה הינם גמלה המחליפה את המשכורת שקיבלה האישה, והיא מחושבת על בסיס השכר החודשי שקיבלה היולדת או על בסיס הכנסתה כעצמאית, בחודש שקדם ליום הפסקת עבודתה, ואשר בעבורם שולמו דמי ביטוח לאומי. נכון ליום 1.1.2011, אומר רו"ח מיניביצקי, קיימת תקרה מקסימלית העומדת על סך של 1,367 שקלים ליום.
"החל משנת 1998 חל שינוי בחוק הביטוח לאומי, המאפשר לאב, בתנאים מסוימים, להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה לצורך הטיפול בילד ולקבל על כך גמלה".

התנאים לחופשה
על פי החוק הנוכחי, על האב לעמוד במספר תנאים כדי להיות זכאי להחליף את בת הזוג בחלק מחופשת הלידה. אלו התנאים:
1. הוא עובד שכיר שקיבל ממעסיקו חופשת לידה או מבוטח עצמאי שהפסיק לעבוד לרגל חופשת הלידה.
2. שני בני הזוג שילמו דמי ביטוח לאומי לפני הלידה במשך תקופה של 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו למועד הלידה, או במשך 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו לה.
3. בת הזוג זכאית לתשלום דמי לידה בגין 14 שבועות.
4. האב יחליף את האם לאחר שהייתה בחופשת לידה במשך לפחות 6 שבועות רצופים לאחר הלידה, ותקופת חופשתו לא תפחת מ- 21 ימים.
5. בת הזוג הצהירה בכתב על הסכמתה לוותר על חלק מחופשת הלידה לה היא זכאית, וכי היא חזרה לעבודה באותה תקופה שבגינה ויתרה על החופשה.

"במקרים של לידה רב עוברית, יולדת הזכאית לדמי לידה בעד 14 שבועות תוכל להאריך את חופשת הלידה ב- 3 שבועות נוספים עבור כל ילד, ומי שזכאית לדמי לידה בעד שבעה שבועות תוכל להאריך את חופשת הלידה בשבועיים נוספים עבור כל ילד, ולקבל את דמי הלידה בתקופת ההארכה. כמו כן, גם במקרה של אשפוז היולדת ו/או הרך הנולד ניתן להאריך את חופשת הלידה, כאשר תקופת ההארכה נקבעת בהתאם לנסיבות המקרה", מוסיף רו"ח מיניביצקי. "הארכת חופשת הלידה תקפה הן לגבי האם והן לגבי האב, בהתאם לתנאים אלו".

חשוב לציין, כי גם ידועים בציבור, כלומר זוגות שאינם נשואים וחיים ביחד וכן זוגות חד-מיניים, זכאים ליהנות מהטבה זו. "חלופה זו, המאפשרת לבן הזוג להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה ולקבל דמי לידה בעבור תקופה זו, עשויה לסייע רבות במקרים בהם תפקידה ו/או אופי עבודתה של היולדת מחייבים אותה להקדים את שובה לעבודה, או כאשר זוגות מעוניינים למקסם את הכנסתם בתקופת חופשת הלידה. אין ספק, כי מדובר בחקיקה מתקדמת וחשובה, שלאורה פועל המוסד לביטוח לאומי להשוואת זכויות המבוטחים, לרבות מתן פתרונות לבני זוג ידועים בציבור ולבני זוג חד מיניים".

דברים שצריך לדעת
אב זכאי להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה לצורך טיפול בילד, והתשלום שיקבל יחושב על בסיס הכנסתו שקדמה ליום הלידה. "דמי הלידה של האב מחושבים על פי הכנסתו בשלושת החודשים שקדמו ל- 1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו לצורך הטיפול בילד, אך גם אצל האב הם מוגבלים לתקרה שלא תעלה על סך של 1,367 שקלים ליום". חשוב לזכור, כי סך כל תקופת החופשה המגיעה לאב ולאם לא תהיה ארוכה יותר מחופשת הלידה המותרת לאם, אם היתה מממשת אותה לבדה. בכל מקרה, דמי הלידה יתקבלו לחשבון הבנק של האשה בלבד.

כיצד ממשים את הזכות לחופשת לידה? "ראשית, לבדוק האם שני בני הזוג עבדו וצברו תקופת ביטוח המזכה לתקופה של 14 שבועות ובת הזוג נותנת את הסכמתה בכתב להחלפה. חשוב לזכור, כי הגבר יוכל להיות בחופשת לידה לתקופה מקסימלאית של 8 שבועות בלבד. לאחר מכן יש להגיש את התביעה למוסד לביטוח לאומי בטופס שבו האב ימלא את כל הפרטים ויצרף את האישורים".

החוק מאפשר גם לאבות לצאת לחופשת לידה ארוכה יותר ללא תשלום – אך ורק במסגרת ניצול חופשה שנתית. אם המעסיק שלכם אינו מאשר לכם לממש זכות זו, כדאי לעמוד על זכותכם. "בהתאם לסעיף 49 (ה) לחוק הביטוח לאומי ניתנת חופשת לידה לגבר וזאת בהתאם לסעיף 6 (ז1) לחוק עבודת נשים, שם מחויב המעביד לתת לעובדו חופשה לטיפול בילדו, בתנאי שעמד בכל הדרישות המזכות אותו ביציאה לחופשת לידה לפי חוק הביטוח לאומי", מדגיש רו"ח מיניביצקי. "כך שיציאתו מעוגנת בחוק ומחייבת את המעסיק".

 


טבוריתון הינו מגזין אינטרנטי בנושאי הריון, לידה וגידול תינוקות וילדים ונושאים בריאותיים שונים כגון דם טבורי.

שותפים עסקים    
המרכז הרפואי שיבא   לוגו אתר יולדת לוגו אתר וובקלאב